Dự án bất động sản

 

Căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 12-9-2015

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2B - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Hà 0932 33 11 91
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Chênh Tổng tiền
HH2B 2 2 70,36 Đông Bắc 15,45 185 1.272,06
HH2B 4 2 76,27 Đông Bắc 15,45 165 1.343,37
HH2B 5 2 76,27 Đông Bắc 15,965 170 1.387,65
HH2B 7 2 76,27 Đông Bắc 15,965 180 1.397,65
HH2B 8 2 76,27 Đông Bắc 15,965 165 1.382,65
HH2B 9 2 76,27 Đông Bắc 15,965 185 1.402,65
HH2B 10 2 76,27 Đông Bắc 15,965 170 1.387,65
HH2B 11 2 76,27 Đông Bắc 15,965 165 1.382,65
HH2B 12 2 76,27 Đông Bắc 15,965 185 1.402,65
HH2B 18 2 76,27 Đông Bắc 15,45 175 1.353,37
HH2B 22 2 76,27 Đông Bắc 14,935 200 1.339,09
HH2B 24 2 76,27 Đông Bắc 14,935 200 1.339,09
HH2B 27 2 76,27 Đông Bắc 14,935 170 1.309,09
HH2B 28 2 76,27 Đông Bắc 14,935 180 1.319,09
HH2B 34 2 76,27 Đông Bắc 14,42 155 1.254,81
HH2B 35 2 76,27 Đông Bắc 14,42 155 1.254,81
HH2B 36 2 76,27 Đông Bắc 13,905 180 1.240,53
HH2B 37 2 76,27 Đông Bắc 13,905 150 1.210,53
HH2B 39 2 76,27 Đông Bắc 13,905 170 1.230,53
HH2B 40 2 76,27 Đông Bắc 13,905 140 1.200,53
               
HH2B 2 4 57,83 Đông Bắc 15 175 1.042,45
HH2B 3 4 67,04 Đông Bắc 15 150 1.155,60
HH2B 4 4 67,04 Đông Bắc 15 165 1.170,60
HH2B 9 4 67,04 Đông Bắc 15,5 165 1.204,12
HH2B 11 4 67,04 Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2B 19 4 67,04 Đông Bắc 15 180 1.185,60
HH2B 20 4 67,04 Đông Bắc 15 185 1.190,60
HH2B 24 4 67,04 Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2B 28 4 67,04 Đông Bắc 14,5 170 1.142,08
HH2B 36 4 67,04 Đông Bắc 13,5 150 1.055,04
HH2B 37 4 67,04 Đông Bắc 13,5 140 1.045,04
HH2B 39 4 67,04 Đông Bắc 13,5 140 1.045,04
               
HH2B 2 6 56,52 Đông Bắc 15 175 1.022,80
HH2B 9 6 65,52 Đông Bắc 15,5 165 1.180,56
HH2B 12 6 65,52 Đông Bắc 15,5 170 1.185,56
HH2B 14 6 65,52 Đông Bắc 15,5 155 1.170,56
HH2B 20 6 65,52 Đông Bắc 15 185 1.167,80
HH2B 24 6 65,52 Đông Bắc 14,5 165 1.115,04
HH2B 28 6 65,52 Đông Bắc 14,5 180 1.130,04
HH2B 37 6 65,52 Đông Bắc 13,5 140 1.024,52
HH2B 39 6 65,52 Đông Bắc 13,5 150 1.034,52
               
HH2B 2 8 56,52 Đông Bắc 15 180 1.027,80
HH2B 7 8 65,52 Đông Bắc 15,5 180 1.195,56
HH2B 11 8 65,52 Đông Bắc 15,5 175 1.190,56
HH2B 14 8 65,52 Đông Bắc 15,5 175 1.190,56
HH2B 20 8 65,52 Đông Bắc 15 185 1.167,80
HH2B 27 8 65,52 Đông Bắc 14,5 185 1.135,04
HH2B 34 8 65,52 Đông Bắc 14 160 1.077,28
HH2B 40 8 65,52 Đông Bắc 13,5 105 989,52
               
HH2B 7 10 67,04 Đông Bắc 15,5 180 1.219,12
HH2B 20 10 67,04 Đông Bắc 15 190 1.195,60
HH2B 23 10 67,04 Đông Bắc 14,5 200 1.172,08
HH2B 26 10 67,04 Đông Bắc 14,5 190 1.162,08
HH2B 27 10 67,04 Đông Bắc 14,5 190 1.162,08
HH2B 30 10 67,04 Đông Bắc 14 195 1.133,56
HH2B 32 10 67,04 Đông Bắc 14 180 1.118,56
HH2B 34 10 67,04 Đông Bắc 14 200 1.138,56
HH2B 37 10 67,04 Đông Bắc 13,5 170 1.075,04
               
HH2B 4 12 76,27 Đông Bắc 15,45 260 1.438,37
HH2B 14 12 76,27 Đông Bắc 15,965 280 1.497,65
HH2B 20 12 76,27 Đông Bắc 15,45 290 1.468,37
HH2B 23 12 76,27 Đông Bắc 14,935 305 1.444,09
HH2B 25 12 76,27 Đông Bắc 14,935 305 1.444,09
HH2B 27 12 76,27 Đông Bắc 14,935 295 1.434,09
HH2B 30 12 76,27 Đông Bắc 14,42 310 1.409,81
HH2B 31 12 76,27 Đông Bắc 14,42 285 1.384,81
HH2B 34 12 76,27 Đông Bắc 14,42 275 1.374,81
HH2B 35 12 76,27 Đông Bắc 14,42 275 1.374,81
HH2B 36 12 76,27 Đông Bắc 13,905 275 1.335,53
HH2B 38 12 76,27 Đông Bắc 13,905 230 1.290,53
HH2B 39 12 76,27 Đông Bắc 13,905 220 1.280,53
               
HH2B 5 14 55,59 Tây Nam 15,5 285 1.146,65
HH2B 6 14 55,59 Tây Nam 15,5 295 1.156,65
HH2B 34 14 55,59 Tây Nam 14 275 1.053,26
HH2B 38 14 55,59 Tây Nam 13,5 250 1.000,47
HH2B 39 14 55,59 Tây Nam 13,5 235 985,47
               
HH2B 11 16 45,48 Tây Nam 15,5 135 839,94
HH2B 14 16 45,48 Tây Nam 15,5 130 834,94
HH2B 25 16 45,48 Tây Nam 14,5 135 794,46
HH2B 32 16 45,48 Tây Nam 14 135 771,72
HH2B 33 16 45,48 Tây Nam 14 140 776,72
HH2B 36 16 45,48 Tây Nam 13,5 140 753,98
               
HH2B 3 18 45,48 Đông Bắc 15 TT #VALUE!
HH2B 6 18 45,48 Đông Bắc 15,5 145 849,94
HH2B 7 18 45,48 Đông Bắc 15,5 125 829,94
HH2B 8 18 45,48 Đông Bắc 15,5 133 837,94
HH2B 9 18 45,48 Đông Bắc 15,5 140 844,94
HH2B 10 18 45,48 Đông Bắc 15,5 140 844,94
HH2B 12 18 45,48 Đông Bắc 15,5 135 839,94
HH2B 12A 18 45,48 Đông Bắc 15 140 822,20
HH2B 14 18 45,48 Đông Bắc 15,5 130 834,94
HH2B 16 18 45,48 Đông Bắc 15,5 130 834,94
HH2B 17 18 45,48 Đông Bắc 15 135 817,20
HH2B 23 18 45,48 Đông Bắc 14,5 130 789,46
HH2B 26 18 45,48 Đông Bắc 14,5 140 799,46
HH2B 27 18 45,48 Đông Bắc 14,5 130 789,46
HH2B 28 18 45,48 Đông Bắc 14,5 130 789,46
HH2B 29 18 45,48 Đông Bắc 14 135 771,72
HH2B 33 18 45,48 Đông Bắc 14 140 776,72
HH2B 36 18 45,48 Đông Bắc 13,5 140 753,98
HH2B 37 18 45,48 Đông Bắc 13,5 135 748,98
HH2B 39 18 45,48 Đông Bắc 13,5 125 738,98
               
HH2B 3 20 55,59 Đông Bắc 15 285 1.118,85
HH2B 12A 20 55,59 Đông Bắc 15 270 1.103,85
HH2B 14 20 55,59 Đông Bắc 15,5 280 1.141,65
HH2B 30 20 55,59 Đông Bắc 14 285 1.063,26
HH2B 38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 250 1.000,47
HH2B 39 20 55,59 Đông Bắc 13,5 250 1.000,47
HH2B 40 20 55,59 Đông Bắc 13,5 250 1.000,47
               
HH2B 3 22 76,27 Tây Nam 15,45 TT #VALUE!
HH2B 7 22 76,27 Tây Nam 15,965 470 1.687,65
HH2B 18 22 76,27 Tây Nam 15,45 TT #VALUE!
HH2B 30 22 76,27 Tây Nam 14,42 450 1.549,81
HH2B 31 22 76,27 Tây Nam 14,42 430 1.529,81
HH2B 32 22 76,27 Tây Nam 14,42 TT #VALUE!
HH2B 34 22 76,27 Tây Nam 14,42 350 1.449,81
HH2B 35 22 76,27 Tây Nam 14,42 420 1.519,81
HH2B 36 22 76,27 Tây Nam 13,905 360 1.420,53
               
HH2B 3 24 67,04 Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2B 5 24 67,04 Tây Nam 15,5 275 1.314,12
HH2B 36 24 67,04 Tây Nam 13,5 270 1.175,04
HH2B 40 24 67,04 Tây Nam 13,5 175 1.080,04
               
HH2B 5 26 65,52 Tây Nam 15,5 250 1.265,56
HH2B 11 26 65,52 Tây Nam 15,5 250 1.265,56
HH2B 12A 26 65,52 Tây Nam 15 240 1.222,80
HH2B 18 26 65,52 Tây Nam 15 275 1.257,80
HH2B 31 26 65,52 Tây Nam 14 250 1.167,28
               
HH2B 5 28 65,52 Tây Nam 15,5 235 1.250,56
HH2B 8 28 65,52 Tây Nam 15,5 TT #VALUE!
HH2B 12 28 65,52 Tây Nam 15,5 270 1.285,56
HH2B 20 28 65,52 Tây Nam 15 250 1.232,80
HH2B 24 28 65,52 Tây Nam 14,5 260 1.210,04
HH2B 36 28 65,52 Tây Nam 13,5 240 1.124,52
HH2B 39 28 65,52 Tây Nam 13,5 210 1.094,52
HH2B 40 28 65,52 Tây Nam 13,5 165 1.049,52
               
HH2B 8 30 67,04 Tây Nam 15,5 TT #VALUE!
HH2B 15 30 67,04 Tây Nam 15,5 270 1.309,12
HH2B 25 30 67,04 Tây Nam 14,5 270 1.242,08
HH2B 33 30 67,04 Tây Nam 14 240 1.178,56
HH2B 36 30 67,04 Tây Nam 13,5 245 1.150,04
               
HH2B 3 32 70,36 Tây Nam 15,45 235 1.322,06
HH2B 14 32 76,27 Tây Nam 15,965 295 1.512,65
HH2B 17 32 76,27 Tây Nam 15,45 285 1.463,37
HH2B 18 32 76,27 Tây Nam 15,45 285 1.463,37
HH2B 19 32 76,27 Tây Nam 15,45 280 1.458,37
HH2B 20 32 76,27 Tây Nam 15,45 290 1.468,37
HH2B 26 32 76,27 Tây Nam 14,935 TT #VALUE!
HH2B 29 32 76,27 Tây Nam 14,42 290 1.389,81
HH2B 30 32 76,27 Tây Nam 14,42 285 1.384,81
HH2B 34 32 76,27 Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2B 35 32 76,27 Tây Nam 14,42 275 1.374,81
HH2B 36 32 76,27 Tây Nam 13,905 255 1.315,53
HH2B 39 32 76,27 Tây Nam 13,905 215 1.275,53
               
HH2B 4 34 48,98 Đông Bắc 15 165 899,70
HH2B 5 34 48,98 Đông Bắc 15,5 165 924,19
HH2B 7 34 55,59 Đông Bắc 15,5 205 1.066,65
HH2B 9 34 55,59 Đông Bắc 15,5 210 1.071,65
HH2B 12 34 55,59 Đông Bắc 15,5 210 1.071,65
HH2B 20 34 55,59 Đông Bắc 15 220 1.053,85
HH2B 22 34 55,59 Đông Bắc 14,5 200 1.006,06
HH2B 23 34 55,59 Đông Bắc 14,5 205 1.011,06
HH2B 31 34 55,59 Đông Bắc 14 195 973,26
HH2B 38 34 55,59 Đông Bắc 13,5 195 945,47
HH2B 40 34 55,59 Đông Bắc 13,5 170 920,47
               
HH2B 21 36 47,62 Đông Bắc 14,5 125 815,49
HH2B 27 36 47,62 Đông Bắc 14,5 105 795,49
HH2B 33 36 47,62 Đông Bắc 14 125 791,68
HH2B 39 36 47,62 Đông Bắc 13,5 100 742,87
               
HH2B 5 38 45,84 Tây Nam 15,5 100 810,52
HH2B 7 38 45,84 Tây Nam 15,5 115 825,52
HH2B 10 38 45,84 Tây Nam 15,5 115 825,52
HH2B 11 38 45,84 Tây Nam 15,5 115 825,52
HH2B 14 38 45,84 Tây Nam 15,5 105 815,52
HH2B 16 38 45,84 Tây Nam 15,5 95 805,52
HH2B 17 38 45,84 Tây Nam 15 105 792,60
HH2B 22 38 45,84 Tây Nam 14,5 125 789,68
HH2B 23 38 45,84 Tây Nam 14,5 125 789,68
HH2B 25 38 45,84 Tây Nam 14,5 125 789,68
HH2B 29 38 45,84 Tây Nam 14 125 766,76
HH2B 34 38 45,84 Tây Nam 14 110 751,76
               
HH2B 4 40 55,59 Tây Nam 15 190 1.023,85
HH2B 9 40 55,59 Tây Nam 15,5 210 1.071,65
HH2B 10 40 55,59 Tây Nam 15,5 195 1.056,65
HH2B 12 40 55,59 Tây Nam 15,5 210 1.071,65
HH2B 14 40 55,59 Tây Nam 15,5 205 1.066,65
HH2B 15 40 55,59 Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2B 20 40 55,59 Tây Nam 15 220 1.053,85
HH2B 23 40 55,59 Tây Nam 14,5 205 1.011,06
HH2B 25 40 55,59 Tây Nam 14,5 220 1.026,06
HH2B 28 40 55,59 Tây Nam 14,5 200 1.006,06
HH2B 31 40 55,59 Tây Nam 14 200 978,26
HH2B 32 40 55,59 Tây Nam 14 210 988,26
HH2B 34 40 55,59 Tây Nam 14 200 978,26
HH2B 35 40 55,59 Tây Nam 14 195 973,26
HH2B 36 40 55,59 Tây Nam 13,5 210 960,47
HH2B 37 40 55,59 Tây Nam 13,5 200 950,47
HH2B 38 40 55,59 Tây Nam 13,5 195 945,47
HH2B 39 40 55,59 Tây Nam 13,5 175 925,47
HH2B 40 40 55,59 Tây Nam 13,5 170 920,47
               
HH2B Pent 2 42,33 Đông Bắc 13 400  
HH2B Pent 4 45,68 Đông Bắc 13    
HH2B Pent 6 44,64 Đông Bắc 13 150 730,32
HH2B Pent 8 44,64 Đông Bắc 13 150 730,32
HH2B Pent 14 37,21 Tây Nam 13 280 763,73
HH2B Pent 16 45,48 Tây Nam 13 70 661,24
HH2B Pent 18 45,48 Đông Bắc 13 70 661,24
HH2B Pent 20 37,21 Đông Bắc 13 280 763,73
HH2B Pent 26 44,64 Tây Nam 13 280 860,32
HH2B Pent 28 44,64 Tây Nam 13 280 860,32
HH2B Pent 40 37,21 Tây Nam 13 180 663,73
               
HH2B kiot 2 54,09 Tây Nam 28 2 3.514,52
HH2B kiot 8 56,49 Tây Bắc 30 2.2 3.894,70
HH2B kiot 10 55,66 Tây Bắc 30 2.2 3.869,80
HH2B kiot 12 54,09 Tây Bắc 30 2.4 4.022,70

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 58378
Lượng truy cập: 53834847
ĐẦU TRANG